Modificació d’errors de dades del padró d’habitants

Descripció

Modificació de petits errors en les dades del ciutadà,  nom, cognoms, NIF,nivell d’estudis, adreça …

Procediment per iniciar el tràmit

Per internet

Per tal de poder tramitar els canvis, el ciutadà haurà d’acreditar documentalment els mateixos.

Iniciar el tràmit

Presencialment

Documentació: