Instagram

  Subvencions a entitats

  Descripció

  Bases reguladores de les subvencions per a finalitats culturals, esportives, docents, juvenils, sanitàries, de lleure, serveis socials i altres. Les activitats que son objecte d’aquesta subvenció, són les que es realitzin dins del termini màxim d’un any.

  • Període tramitació: de gener a l’abril
  • Termini sol·licitud: 30 d’abril

  Procediment per iniciar el tràmit telemàtic

  Documentació: