Ajudes a les famílies per afrontar el nou curs escolar.

L’ Ajuntament de Castellolí informe que ofereix una ajuda econòmica aquelles famílies, que per diferents motius, tinguin més dificultats de cara a fer front a les despeses que comporta l’inici...