Convocatoria de ple ordinari pel 18 de gener de 2017.

EDICTE   En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària...