Tag archive of Ple ordinari

Convocatoria de ple ordinari pel 18 de gener de 2017.

EDICTE   En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dimecres 18 de gener de 2017  a les vint hores  al Saló de Plens de la Casa de la Vila   Amb els següents punts de l'ordre del dia:   1.-  Aprovar les actes de les sessions anteriors 2.-  Donar Compte de decrets de l’Alcaldia 3.-  Aprovació del Compte

Read more