Participa i genera compost pels jardins!

Els compostadors comunitaris estan situats al Passeig de la Riera. Ajuda’ns a reciclar ! Generar compost des de la matèria orgànica i petites restes herbàcies dels horts i jardins,...