Reunió Informativa Aprovació Provisional del POUM de Castellolí

L´ Ajuntament de Castellolí, va convocar per aquesta setmana dues reunions per informar de la Planificació, dels Informes i les Al.legacions  del POUM rebudes respecte de la última Aprovació...