BEETHOVENIADA

La música és un llenguatge de pau perquè tots els sons i silencis són possibles i necessaris –tots són iguals. La música és un llenguatge de dignitat perquè necessita que cada so sigui exactament...