Nova Font a la Zona Esportiva “Les Passeres”

L´Ajuntament de Castellolí està actualment executant obres de Millora i d´ Ampliació a la Zona Esportiva de “Les Passeres”.                        ...