L’Ajuntament de Castellolí advoca per un consum moderat d’aigua

Dimarts, 20 de setembre de 2011

Els nivells d’aigua dels diferents dipòsits municipals suggereixen una moderació en el consum d’aigua

Aigua

El municipi de Castellolí s’abasta d’aigua a través dels diferents dipòsits municipals que disposa. Aquests dipòsits d’aigua compten amb diferents vies per alimentar-se, malgrat l’ús de l’aigua de pous naturals és la més desitjable.

Períodes llargs sense precipitacions provoquen una reducció en el ritme d’ompliment dels dipòsits. Actualment, els nivells d’aigua dels dipòsits són escassos, de manera que, en cas que no variï la situació i no es resolgui la dificultat, l’Ajuntament es pot veure obligat a fer restriccions d’aigua.

És per això que l’Ajuntament advoca per un consum moderat d’aigua. La moderació en el consum és una responsabilitat que cal sostenir al llarg de l’any; la situació actual (sense precipitacions) n’accentua la necessitat.