II Pla d'Igualtat 2020-2024

II Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Castellolí, elaborat per I-Serveis, de conformitat amb els fets exposats i que té la finalitat global de concretar internament el compromís i la voluntat política d’aquesta organització respecte al compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Darrera actualització: 3.01.2023 | 08:45
Darrera actualització: 3.01.2023 | 08:45