Mapa de soroll

mapa de soroll


Es fa públic que el Ple de la Corporació en sessió de data 27 de desembre de 2022 va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment la proposta del Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica del municipi de Castellolí, d’acord amb el estudi presentat per l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 3.01.2023 | 08:45
Darrera actualització: 3.01.2023 | 08:45