Es retira el servei de recollida de matèria herbàcia

Dijous, 3 de novembre de 2011

El pressupost destinat a la recollida de materia herbàcia pel 2011 ha estat esgotat (amb escreix), de manera que es fa necessària la retirada d’aquest servei

L’Ajuntament de Castellolí s’ha fet càrreg de la recollida de matèria herbàcia mitjançant els contenidors situats a tal efecte. El pressupost anual que es destina a aquest servei és d’aproximadament 4700 euros (pel 2011) i, a octubre, ja s’ha excedit en més d’un 30%.

Així que es fa necessària la retirada del servei, fins a nova comunicació. Això implica que no es podrà deixar matèria herbàcia als contenidors, sinó que caldrà assumir-ne la retirada.