Comercialització de parcel·les a Can Parera

Divendres, 10 de febrer de 2012

S’anuncia la venda de parcel·les a Can Parera de Castellolí

S’anuncia, d’acord amb l’article 169 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la venda de parcel·les al sector d’activitats econòmiques de Can Parera a Castellolí.

El document d’informació que regeix la comercialització i la documentació annexa es pot descarregar del web de l’INCASOL, recollir-lo a l’Area de Vendes (C/ Còrsega, 289, 3r pis, Barcelona), o a l’Ajuntament de Castellolí, a partir del 13 de febrer de 2012, de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

Les instàncies per participar-hi es poden presentar al registre de l’INCASOL o al de l’Ajuntament fins les 12:00h del dia 2 de març de 2012.

Per a més informació, es pot adreçar al telèfon 93 228 60 82 o podeu consultar www.incasol.cat

 

Més informació

Vincles

Núm.

parcel·la

Tipologia

Superfície

sòl (m2)

Superfície

sostre (m2)

Potència

total (kW)

Potència

en BT (kW)

Potència Provisional

en BT (kW)

Preu unitari

/m² sòl)

4.1

Industria entre mitgeres

1.327,45

966,41

48,32