L’Ajuntament de Castellolí sol·licita la revisió del cadastre

Dilluns, 6 de febrer de 2012

L’Alcalde es reunirà el proper 17 de febrer amb la Gerència Regional de Catalunya per planificar les actuacions i els seus terminis

El municipi de Castellolí ha estat inclòs al Pla de Treball de la Gerència Regional de Catalunya. Així, s’iniciarà el procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, amb efectes al 2014. L’Alcalde es reunirà el proper 17 de febrer amb la Gerència per tal de planificar les actuacions que cal realitzar i els terminis de tot el procediment. Una vegada revisat el cadastre, el procediment pretén equiparar el valor dels serveis amb el valor cadastral actualitzat.

L’Equip de govern va fer la sol·licitud de revisió atès que l’última revisió es va fer al 1989.