Castellolí millora la imatge

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb la propietat de les naus amb l’objectiu d’arranjar les façanes i millorar així la imatge de la façana nord del poble. Cal destacar que en tot moment la bona col·laboració entre l’arquitecte, l’arquitecte tècnica i el propietari ha resultat molt positiva, per arribar a definir els colors conjuntament. Aquest acord es suma a la redacció del POUM i així queda ben resolta la importància de l’aspecte estètic de construccions comercials o industrials, per tal d’evitar que en el futur es puguin repetir imatges com actual.

El cost d’aquesta millora és totalment gratuït per l’ajuntament. Aquesta inversió és finançada íntegrament pel propietari.