Modificació de l’ordenança fiscal número 23

S’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple del 19 de juliol de 2012  ha aprovat l’acord d’aprovació provisional de modificació de les següents ordenances:

Ordenança Fiscal núm. 23: Taxa per la prestació del servei de llar d’infants

120726 – Anunci – Aprovació provisional de modificació de la Ordenança Fiscal núm. 23: Taxa per la prestació del servei de llar d’infants