Conveni cessió d’us de terreny per aparcament públic Av. Unió 15

El passat dimarts 5 de març,  el Sr. Vicenç Ollè representant de l’empresa Els Plans de Collbató, propietària del terreny ubicat a l’Av. de la Unió 15, va signar un conveni amb l’Ajuntament per l’us d’aquesta finca que serà destinada a aparcament públic i a celebració d’actes.