CECAT preveu fortes puges a la comarca pels propers dies

En Centre d’Emergències de Catalunya ens ha enviat avìs de fortes pluges ples propers dies.

Comunicat CECAT: I-23716_COMUNICAT_CECAT_201305131918