Ple extraordinari de data 4 de setembre

 En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous 4 de setembre, a les vint hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Edicte: Ordre del dia