Ple ordinari de data 16 d’octubre

 En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 16 d’octubre, a les vint horesi trenta minuts al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Edicte:  EDICTE141016