Calendari de preinscripció i matriculació Llar d’infants curs 2015-2016

 • Presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de maig de 2015
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 26 de maig de 2015
 • Sorteig del número de desempat: entre el 27 i el 29 de maig de 2015
 • Termini per presentar reclamacions: 27, 28, i 29 de maig de 2015
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: 5 de juny de 2015
 • Període de matrícula: del 8 al 12 de juny de 2015

Documentació

 1. a)Juntament amb lasol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:
 1. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si el nen o la nena estan en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 2. DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet); si el sol·licitant és estranger, targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 3. TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta al CatSalut.
 1. b)Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o méscriteris de prioritathan de presentar la documentació que els acredita.
  Per consultar els criteris de prioritat accediu a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/educacio_infantil_0-3_anys/