Anunci: Exposició llista electoral provisional del cens

 Es fa avinent que la llista electoral provisional del cens electoral per a les properes eleccions generals, s’exposa al públic des del dia 2 al 9 de novembre de 2015, d’acord amb la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General. …

Anunci: Exposicio llistes provisionals del cens