Ple extraordinàri de data 17 de març de 2016

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindra lloc el dijous 17 de març de 2016 a les vint hores  …

Edicte: Ordre del dia