L’Oficina d’Assessorament Agrari arriba a Castellolí

L’Ajuntament de Castellolí està compromès amb l’entorn i el medi rural, per aquest motiu hem contractat a l’Associació Massís de Montserrat per oferir assessorament agrari al nostre poble, així com donar suport.

Aquesta associació desplegarà durant el 2018 la Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari dels Pobles de Montserrat. 12 Oficines al territori dels entorns del Parc Natural. L’Entitat ja ofereix actualment gràcies al Patronat de Montserrat el servei de dues Oficines Agràries que cobreixen els quatre pobles més directes a la muntanya. És un projecte centrat tant al Parc Natural, com als pobles d’influència montserratina dels entorns, fins a 18 pobles amb més de 120.000 habitants. Municipis de quatre comarques a la Catalunya Central.

A més, treballen amb els Ajuntaments de la zona per consolidar l’Entitat d’Assessorament Agrari (Distinció de la Generalitat de Catalunya) auto-centrada en el territori montserratí i que treballen explícita i únicament per la nostra pagesia montserratina. L’Entitat d’Assessorament l’han projectat per ser la fase prèvia d’una ADV – Agrupació de Defensa Vegetal. Entitats que agrupen als agricultors de cada zona en cooperació amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra agents nocius dels vegetals.

Cada Oficina aborda de primera mà les plagues, problemàtiques, inquietuds, maneig agroecològic, incorporació agrària i ramadera, seguiment i gestió de parcs i jardins… i un llarg etcètera de tot el que els tècnics agrícoles/enginyers agrònoms ofereixen a nivell local per fer que gaudeixin d’un bon estat de salut el territori agrícola, forestal, parcs i jardins, patrimoni natural… a través de l’assessorament, professionalització, seguiment i guiatge directe als particulars, professionals, treballadors municipals i institucions.

A part de l’Assessorament directe, les Oficines, també són pro-actives en la difusió, divulgació i formació a través de xerrades/monogràfics, trobades amb pagesos/es, seguiment de noves incorporacions al sector, etc. Així com la tasca que anirà fent el tècnic/enginyer lligat a cada oficina/municipi que serà la de desenvolupar i mantenir al dia un mapa/diagnòstic de l’estat dels camps actius i abandonats en forma de Banc de Terres, també llistar els productors en actiu i el producte que venen i tota la informació que es pugui recaptar en el Diagnòstic Municipal de l’estat de la Pagesia (Objectiu Annex a les Oficines- DAFO agrícola municipal) per saber d’on venim i cap a on volem anar. Tant el Diagnòstic de l’estat de la Pagesia com el Banc de Terres, aporten un retorn directe en la reactivació dels camps abandonats i de cara a enfortir i potenciar el gremi.

L’Ajuntament de Castellolí oferirà aquest servei el segon dijous de cada mes per les tardes.

           -Data d’inici: dijous 15 de març.

           -Horari d’atenció al públic: de 17:00 a 20:00 (amb possibilitat de començar a les 16h accedint per el c/. La Pau).

           -Lloc: al mateix Ajuntament, Av. de la Unió, 60, 08719 Castellolí.

           -Data de presentació: dijous 15 de març a les 19:00 a la Cooperativa, Av. de la Unió, 29, 08719 Castellolí.

L’Oficina podrà assessorar, així com donar suport i seguiment en molts casos diferents de la nostra societat:

  1. A cada municipi la Oficina ajuda a gent amb necessitats especials, amb risc d’exclusió social, amb necessitats bàsiques… que vulguin saber com començar, trobar un troç de terra, resoldre’ls els dubtes, etc. I els oferim guiatge i assessorament continuat per donar-los suport. Perquè l’assessorament i guiatge de tècnics és la millor eina per encaminar projectes agrícoles des de un petit hortet a una gran explotació agrària, ramadera o forestal.
  1. Famílies dels Horts Socials que hi hagi al municipi, siguin de l’escola, terapèutics, d’inserció social, etc.
  1. Amb l’Ajuntament, a través dels seus canals, fem arribar a tota la població el suport que tenen amb l’Oficina, dels seus horts, fruiters, abelles, aviram, bestiar, etc.
  1. Les brigades i equips municipals de Parcs i Jardins gaudiran d’un assessorament constant pel seu desenvolupament des d’una perspectiva agroecològica
  1. Amb els consistoris cooperem en campanyes de sensibilització i implicació ambiental dels entorns del municipi per part de la població. De manera que si detecten plagues, malalties o danys a espais naturals els puguin comunicar a la Oficina. I en el cas de ser important actuar, comunicant-ho al Equip de Govern.
  1. La voluntat de l’Oficina és treballar colze a colze amb el sector professional a l’hora d’anar identificant i plasmant informació al Diagnòstic municipal de l’estat de la Pagesia. I també en el Banc de Terres que servirà per dinamitzar el sector a cada municipi. Posant en contacte propietaris i pagesos.

L’Associació del Massís de Montserrat reconeix a la pagesia com el vincle de la comunitat, més pròxim amb la natura. I es fonen amb ella evitant que es perdi l’últim baluard d’humanitat en la relació amb la mare terra, sense deixar perdre la pagesia tradicional. Tant és així que volen traslladar a tota la població que ho vulgui el coneixement, l’estima, la relació i el vincle amb la terra; que durant mil·lennis, han tingut pagesos i pageses cuidant la natura i les societats, alimentant-nos el cos i l’anima.

Massís cartell oficial