Canvis en la poda del ver urbà viari 2019

El verd urbà ens apropa a la natura, contribueix a disminuir la contaminació ambiental i acústica, és un regulador tèrmic i del cicle de l’aigua, però també fomenta les relacions socials, l’educació i l’estalvi econòmic.

 

La gestió de tota la infraestructura verda del poble, amb una visió ecològica, de canvi climàtic i de servei a les persones fa el primer pas enguany a Castellolí amb el conjunt de l’arbrat viari.

 

Implementar el concepte d’espai verd com a paisatge multifuncional, agafa un paper molt important per la qualitat de vida dels nuclis poblats, destacant la seva funció com a regulador  tèrmic de cara a iniciar accions per a combatre els efectes del canvi climàtic.

 

Per aquest motiu i després del resultat del Treball fet des de la Diputació de Barcelona de “ Inventari d’arbrat viari i nou Pla de  Poda “ que fomenta tots els conceptes i objectius descrits més amunt, enguany el sistema de poda modificarà els seus criteris, per a començar a establir algun dels objectius de desenvolupament sostenible com el d’acció climàtica.

 

De cara a l’acció de poda d’aquest any ja podreu detectar una acció més respectuosa amb l’arbrat viari per tal d’afavorir el seu creixement natural i  millorant així la seva funció com a regulador tèrmic natural.

 

 

Regidora de Medi Ambient