Ban municipal

Dijous, 4 de maig de 2023

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER L’ESTAT D’EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA HIDROLÒGICA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha revisat la situació de sequera a les conques internes i ha decidit que la unitat Anoia-Gaià (entre d’altres), a la qual pertany el municipi de Castellolí,  entri en l’escenari d’excepcionalitat, d’acord amb la Resolució ACC/747/2023, de 6 de març (publicada al DOGC núm. 8869, de 7.03.2023),

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), elaborat per la Generalitat de Catalunya inclou les regles d'explotació dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb el domini públic hidràulic, amb l'objecte de minimitzar els efectes dels episodis de sequera, i estableix els diferents estats o escenaris de sequera en què es troben les diverses unitats d’explotació, segons l’escassetat de recursos:

- Estat o escenari de normalitat

- Estat o escenari de prealerta

- Estat o escenari d’alerta

- Estat o escenari d’excepcionalitat

- Estat o escenari d’emergència

Durant la vigència d’aquests estats, s’adopten mesures correctores per a intensificar l'estalvi i l'aprofitament de l'aigua d'una manera més efectiva en tots els usos i s'apliquen

progressivament i de manera seqüencial en funció de l'escenari en què es troba cada municipi, amb l’objectiu d’allargar les reserves hídriques i retardar al màxim l'entrada a l'escenari d'emergència.

L’entrada en l’escenari d’excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos, pel risc de desabastament i perquè ens apropem a l’estiu amb un volum de reserves molt baix  i sense que s’hagin recuperat, a causa de la falta de pluges.

D’acord amb la declaració d’estat d’excepcionalitat per sequera i durant la durada d’aquest període, el municipi de Castellolí ha de donar compliment a les mesures i

limitacions específiques que s’estableixen en l’esmentat PES.

Restriccions d’aigua en els usos urbans en estat d’EXCEPCIONALITAT:

Volum màxim d’aigua per habitant i dia

 

Els volums d’aigua lliurats per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

Reg públic i privat de jardins i zones verdes

 

Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

- Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

- El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.

- La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

 

Fonts ornamentals i altres elements estètics

 

Prohibit l’ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Excepció: llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible per al seu manteniment.

 

Neteja de carrers i mobiliari urbà

 

Prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

Permesa la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

 

Eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire

 

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Piscines

 

L’ús d’aigua potable per a ompliment de piscines queda limitat a:

 • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
 • En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.

 

Neteja de vehicles

 

 • Només es poden rentar els vehicles en establiments comercials dedicats a aquesta activitat i amb sistema de recirculació d’aigua.
 • Fora dels establiments abans esmentats només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant esponja i galleda.
 • Es permet la neteja fora dels establiments comercials si és necessari per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals: transport de menjar, transport d’animals, ambulàncies, vehicles mèdics, transport de medicaments, transport de residus, etc., utilitzant la menor quantitat d’aigua possible.

 

Granges

 

 • L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.
 • Per a la neteja del recinte cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

 

 

Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat per sequera hidrològica, l’Agència Catalana de

l’Aigua continua promovent tot un seguit de consells que poden ajudar a estalviar i evitar el malbaratament de l’aigua a la llar en els diferents usos que se’n fa, i poden contribuir a

prevenir l’entrada en l’escenari d’emergència, que comportaria mesures molt més restrictives per a tothom.

Recomanacions i bones pràctiques per estalviar aigua en el desenvolupament de les activitats més quotidianes:

Aixetes de casa

 

 • Tanqueu les aixetes mentre no fem servir l’aigua, per exemple mentre t’ensabones i et rentes les dents.
 • Instal·leu filtres airejadors a les aixetes.
 • Repareu les aixetes que perdin aigua.
 • Si s’han de canviar les aixetes, millor poseu-les de monocomandament.

 

Dutxa o bany

 

 • Amb una dutxa s’estalvia més aigua que amb un bany.
 • Si s’ha de canviar l’aixeta de la dutxa, millor poseu-la de monocomandament.

 

Dipòsit del vàter

 

Millor cisternes de doble càrrega i, si no se’n disposa, es pot posar una o dues ampolles de plàstic plenes de sorra dins el dipòsit.

Neteja a la llar

 

 • Feu servir la rentadora i el rentavaixelles amb la càrrega completa.
 • Les rentadores i els rentavaixelles de baix consum gasten menys aigua.
 • Aprofiteu l’aigua de l’assecadora per fregar o regar.
 • Si s’han de substituir electrodomèstics, els de baix consum incorporen programes d’estalvi

La qual cosa es comunica per al coneixement general i el compliment de les limitacions i restriccions establertes pel govern de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte d’assegurar l’estalvi d’aigua i que se’n faci un ús racional i responsable, atès l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica declarat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Castellolí, a la data de la signatura electrònica

L’alcalde

Joan Serra Muset

Darrera actualització: 4.05.2023 | 11:53