Ple extraordinari 09/06/2022

Dijous, 9 de juny de 2022 a les 19:30

EDICTE

 

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc dijous 9 de juny de 2022 a les 19:30 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Ratificar Decrets de l’alcaldia

2.- Aprovació de la modificació de crèdit 6/2022

3.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de llar d’infants

4.- Altres Assumptes

Castellolí, 3 de juny de 2022    

L’Alcalde

Darrera actualització: 10.11.2022 | 09:40