Ple extraordinari 20/10/2022

Dimarts, 18 d’octubre de 2022

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc dijous 20 d’octubre 2022 a les 19:30 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals 2023
2.- Aprovació de la Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu
3.- Aprovació de l’encomanda a la Diputació de Barcelona de la gestió material de la selecció del personal derivada de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal i de la minuta del conveni a formalitzar
4.- Aprovació del Codi de Conducta dels alts càrrecs
5.- Altres Assumptes
Castellolí, octubre de 2022
L’Alcalde

Darrera actualització: 10.11.2022 | 09:39