Ple extraordinari 27/12/2022

Dimarts, 27 de desembre de 2022 a les 19:00

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc dimarts 27 de desembre 2022 a les 19:00 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila 

Amb el següent punt de l'ordre del dia: 
1.- Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici de 2023, la plantilla, les bases d’execució i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de CASTELLOLÍ 
2.- Aprovació de la Certificació núm. 4 de l’obra Peatonalització de l’Av de la Unió. 3.- Aprovació de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes  
4.- Aprovació de la modificació de crèdit  11/2022 
5.- Aprovació de fallits presentats per l’ORGT  
6.- Aprovació del Mapa de Soroll  
7.- adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret 
8.- Ratificar Decrets Alcaldia 
9.- Correcció de les retribucions del personal de l’ajuntament 
10.- Altres Assumptes 

Darrera actualització: 22.12.2022 | 12:20