Ple ordinari 10/11/2022

Dijous, 10 de novembre de 2022 a les 19:30

Amb el següent punt de l'ordre del dia: 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia 
3.- Ratificar Decrets Alcaldia 
4.- Aprovar l’adhesió al Codi ètic del servei públic de Catalunya 
5.- Aprovar la certificació núm. 4, corresponents a l’obra de “PEATONALITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE LA UNIÓ DE CASTELLOLÍ”  
6.- Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Castellolí 
7.- Aprovació inicial del projecte de la Instal·lació solar fotovoltaica al poliesportiu municipal 
8.-Aprovació de la modificació de crèdit 10/2022 
9.- Altres Assumptes 
10.- Precs i preguntes 
Castellolí, novembre de 2022     
L’Alcalde

Darrera actualització: 10.11.2022 | 09:37