Ple ordinari 13/04/2023

Dijous, 13 d’abril de 2023 a les 19:30

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dijous 13 d’abril de 2023  a les 19:30 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia

3.- aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria ORGT

4.- Donar compte del conveni marc per a l’execució del projecte actuacions de suport a la industria

5.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castellolí per a l’execució d’un projecte en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra

6.- Aprovació de la MOCIÓ NO RESOLUTIVA PER GARANTIR ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DETERIORAMENT COGNITIU I DEMÈNCIA

7.- Aprovar la modificació de crèdit 1/2023

8.- Aprovar formar part de l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i aprovació dels estatuts de l’Associació

9.- Aprovació del III Pla Igualtat MICOD

10.- Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Instal·lació fotovoltaica al poliesportiu municipal”

11.- Modificació de la plantilla de personal

12.- Deixar sense efecte l’acord pres en data 27 de desembre relatiu a les retribucions del personal

13.- Aprovació inicial del projecte d’ACTUACIONS DE MILLORA PER A LA MOBILITAT A L’ACCÉS A LA ZONA DE VIANANTS DE L’AVINGUDA DE LA UNIO”,

14.- Altres Assumptes

15.- Precs i preguntes

Castellolí, abril de 2023    

L’Alcalde

Darrera actualització: 5.04.2023 | 13:42