Ple ordinari 16/04/2024

Dimarts, 16 d’abril de 2024 a les 19:00

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dimarts 16 d’abril de 2024 a les 19:00 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Sorteig dels membres de la mesa electoral

2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3.- Donar compte del Decrets de l’Alcaldia

4.- Adjudicació obra millora de l’església vella de Sant Vicenç- coberta de protecció i consolidació de murs 1a. Fase.

5.- Aprovar la prorroga del contracte del servei de neteja

6.- Aprovació del Pla de transició Energètica

7.- Aprovació de la modificació de crèdit 2/2024

8.- Adhesió al conveni marc de subministraments d’equips d’impressió i de multifunció de l’ACM

9.- Altres assumptes

10.- Precs i preguntes

Castellolí, abril de 2024

L’Alcalde 

Darrera actualització: 15.04.2024 | 10:08