Ple ordinari 18/05/2023

Dijous, 18 de maig de 2023 a les 19:30

EDICTE

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dijous 18 de maig de 2023  a les 19:30 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2.-Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia

3.- Adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Agencia de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors.

4.- Aprovar el conveni marc de col·laboració i l’annex corresponent entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Castellolí en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària

5.- Aprovar les Bases dels Pressupostos Participatius 2023

6.- APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats, associacions i col·lectius any 2023

 

7.- Aprovar la proposta d’avanç del POUM de Castellolí

8.- Adhesió i conformitat  al projecte Conca Industrial 4.0 en el marc dels Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona

9.- Aprovació addenda conveni Joventut Consell Comarcal de l’Anoia

10.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Bens a 31/12/2022

11.- Aprovar la modificació de crèdit 3/2023

12.- Altres Assumptes

13.- Precs i preguntes

Castellolí, maig de 2023    

L’Alcalde

Darrera actualització: 18.05.2023 | 08:45