Ple ordinari 20/02/2024

Dimarts, 20 de febrer de 2024 a les 20:00

EDICTE
En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dimarts 20 de febrer de 2024 a les 20:00 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila 

Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Donar compte del Decrets de l’Alcaldia
3.- Aprovar la convocatòria de subvencions a entitats 2024
4.- Aprovar el projecte modificat de rehabilitació i millora de l’església Vella de Sant Vicenç
5.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat del contracte d’obres de rehabilitació i millora de l’església Vella de Sant Vicenç
6.- Aprovar l’adhesió al conveni tipus del programa “Anem al Teatre” de la Diputació de Barcelona
7.- Aprovar una ampliació de l’aportació per a l’any 2024 a la MICOD, del SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA, ASSISTÈNCIA, RETORN ALS PROPIETARIS, FOMENT I GESTIÓ DE L’ADOPCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA (GOSSOS, GATS I FURES)
8.- Donar compte dels informes 25/2023 i 29/2023 de la Sindicatura de Comptes
9.- Aprovar les bases reguladores dels Pressupostos Participatius 2024
10.- Aprovar les Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts en concepte de beques públiques individuals per a ensenyaments postoblogatoris durant el curs 2023-2024.
11.- Altres assumptes
12.- Precs i preguntes
Castellolí, febrer de 2024
L’Alcalde

Darrera actualització: 16.02.2024 | 10:06