Ple ordinari 20/03/2024

Dimecres, 20 de març de 2024 a les 21:15

EDICTE
 

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dimecres 20 de març de 2024 a les 21:15 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila. Amb el següent punt de l'ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Donar compte del Decrets de l’Alcaldia
3.- Adhesió al Manifest 8 de març de 2024, dia internacional de les dones
4.- Aprovar la modificació de crèdit 1/2024
5.- Aprovar el Reglament del cementiri de Sant Vicenç i Sant Feliu
6.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball
7.- Aprovar l’increment de l’import de la massa salarial del personal de l’ajuntament
8.- Aprovar l’adhesió a l’acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic les bases reguladores dels Pressupostos Participatius 2024 (ACM)
9.- Aprovació del projecte d’activitats recreatives de l’Església Vella de Sant Vicenç
10.- Altres assumptes
11.- Precs i preguntes
Castellolí, març de 2024
L’Alcalde

Darrera actualització: 18.03.2024 | 10:05