Ple ordinari 21/07/2022

Dijous, 21 de juliol de 2022 a les 19:30

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dijous 21 de juliol de 2022 a les 19:30 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anterior

2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia

3.- Adjudicació servei de la llar d’infants

4.- Adhesió projecte Stolpersteine

5.- Aprovació de la modificació de crèdit 7/2022

6.- Altres Assumptes

7.- Precs i preguntes

Castellolí, juliol de 2022    

L’Alcalde

 

Darrera actualització: 10.11.2022 | 09:38