Ple ordinari 09/11/2023

Dijous, 9 de novembre de 2023 a les 20:00

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dijous 9 de novembre de 2023  a les 20:00 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila 
Amb el següent punt de l'ordre del dia: 


1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte del Decrets de l’Alcaldia 
3.- Aprovar la Declaració Institucional del 25 de Novembre de 2023 
4.- Aprovar el projecte de rehabilitació i millora de l’Església Vella de Sant Vicenç- Coberta de protecció i consolidació de murs. 1a. Fase  
5.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball 
6.- Aprovació de la modificació de crèdit 7/2023 
7.- Altres assumptes 
8.- Precs i preguntes 
Castellolí, novembre de 2023     
L’Alcalde  

Darrera actualització: 6.11.2023 | 10:16