Ple ordinari 10/03/2022

Dijous, 10 de març de 2022 de 20:00 a 22:00

Amb el següent punt de l'ordre del dia: 
1.- Aprovació de les actes de les sessions anterior 
2.- Ratificar Decret de l’alcaldia  
3.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia 
4.- Aprovació de la modificació de crèdit 2/2022 
5.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja  
6.- Aprovació de la MOCIÓ PER LA CESSIÓ DELS ACTIUS IMMOBLES DE LA SAREB 7.- Aprovar l’increment de l’import de la massa salarial del personal de l’ajuntament 8.- Aprovar la Declaració institucional del 8 de març de 2022 Dia Internacional de les Dones 
9.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Castellolí i l’entitat Solidança Treball E.I. SL, per a la implantació del sistema de recollida de roba al municipi de Castellolí 
10.- Aprovar la incoació d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos 
11.- Aprovació de l’inventari de bens 
12.- Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 
13.- Altres Assumptes 
14.- Precs i preguntes  
 

Darrera actualització: 17.03.2022 | 17:44