Ple ordinari 19/01/2023

Dijous, 19 de gener de 2023 a les 19:30

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dijous 19 de gener de 2023 a les 19:30 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia

3.- aprovar el model tipus actualitzat de Reglament del Servei d’Arxiu Municipal elaborat per la Diputació de Barcelona

4.- Aprovar la certificació núm. 5, corresponents a l’obra de “PEATONALITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE LA UNIÓ DE CASTELLOLÍ”

5.- Altres Assumptes

6.- Precs i preguntes

Castellolí, gener de 2023 L’Alcalde 

Darrera actualització: 5.04.2023 | 13:56