Ple ordinari 21/09/2023

Dijous, 21 de setembre de 2023 a les 20.00 h

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc dijous 21 de setembre de 2023  a les 20:00 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Donar compte del Decrets de l’Alcaldia

3.- Adjudicació de l’obra ACTUACIONS DE MILLORA PER A LA MOBILITAT A L’ACCÉS A LA ZONA DE VIANANTS DE L’AVINGUDA DE LA UNIO

4.- Aprovar la Certificació núm. 1 de l’obra “INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CASTELLOLI”

5.- Aprovació inicial de l’Ordenança General de Subvencions

6.- Altres assumptes

7.- Precs i preguntes

Castellolí, setembre de 2023    

L’Alcalde

Darrera actualització: 21.09.2023 | 09:15