Ple Ordinari 27/01/2022

Dijous, 27 de gener de 2022 de 20:30 a 23:55

Amb el següent punt de l'ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anterior

2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia 

3.- Aprovació del compte de recaptació exercici 2021 

4.- Aprovar l’execució de la garantia obra reforma vestidors 

5.- Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 sobre l’Impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

6.- Aprovació dels Estatuts de l’Associació de Micropobles de Catalunya 

7.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castellolí 

8.- Constitució de la Comissió de seguiment del II Pla d’Igualtat intern de l’ajuntament de Castellolí 

9.- Aprovació inicial del Projecte Bàsic i Executiu de peatonalització Avinguda Unió de Castellolí

10.- Altres Assumptes 

11.- Precs i preguntes 

Darrera actualització: 17.03.2022 | 17:46